Mūzikas terapija

Ja cilvēkam ir problēmas ar veselību vai arī ja viņš vēlas atrisināt vai pārvarēt sociālās problēmas, tad lielisks veids kā to izdarīt, ir izmantot mūzikas terapiju. Izmantojot šo terapiju, kas ir viena no mākslas terapijām, ir iespēja izpaust savas emocijas, pārdzīvojumus, problēmas kā arī domas un priekšstatus, lai galu galā nonāktu gan pie fiziskām, gan pie emocionālām pārmaiņām. Ir iespēja strādāt grupā vai arī individuāli. Strādājot pie šīs terapijas jūs jutīsiet izmaiņas savā emocionālajā stāvoklī, mainīsies domāšanas veids, ja pie tā piestrādāsiet, tad daudz labāk iekļausieties sabiedrībā. Šis ir zinātnisks pielietojums, lai ar mūzikas izteiksmes līdzekļu palīdzību veicinātu un sekmētu komunikācijas prasmes, uzlabotu dzīves stāvokli. Šīs metodes parasti tiek pielietotas veselības aprūpē, papildinot klasiskās ārstēšanas formas. Šāda metode būs nepieciešama dažādiem bērniem un pieaugušajiem, kuri saskaras ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vai slimībām.

Pasīvā un aktīvā terapija

Pasīvā terapija no aktīvās atšķiras ar to, ka pasīvās terapijas laikā, pacientam mūzika tiek atskaņota un viņš to klausoties pilda visādus uzdevumus. Aktīvajā, savukārt, pacients pats dzied, muzicē viens vai kopā ar terapeitu. Parasti šīs metodes tiek īpaši atlasītas katra pacienta vajadzībām un diagnozei. Tiek izmantotas tādas metodes, kā mūzikas klausīšanās, vokālās improvizācijas, kā arī tiek izmēģinātas visādas kustības.

Terapijas dažādie mērķi

  • Fiziskā – tiek veiktas kustības ar galvu, attīstīta lielās un smalkās motorikas kustība, tiek koordinētas roku un acu kustības, kā arī organizēta ritmiska kustība. Attīstīta pacienta balss izmantošanas spēja utt.
  • Komunikatīvā – tiek attīstīta klausīšanās spēja, dzirdes attīstība, valoda un tās izpratne, žestu saprašanas veicināšana un attīstība, kā arī vokālā un vārdu attīstība. Kopā muzicējot ar terapeitu tiek veidoti dialogi.
  • Sociālā – attīstīta pacienta spēju dot un ņemt, tās laikā tiek uzlabotas attiecības ar personālu un citiem pacientiem, tiek veikti visādi uzdevumi, kuros pacientu motivē, veicina tā pastāvības sajūtu un attīsta spēles iemaņas. Māca neapjukt, iemācīties uzklausīt un saprast citus.
  • Emocionālā – pacientam tiek attīstītas emocionālās sajūtas, to izpausmes, mazina agresiju un bailes ikdienā, iemāca kontrolēt savas sajūtas un liek pacientiem justies drošāk. Tiek attīstīta ķermeņa un identitātes apzināšanās, kā arī mācīta fantāzijas pielietošana un domāšana.

Dziedinošs spēks

Šī terapija palīdzēs visiem, kam nepieciešama savas veselības uzlabošana, vienalga vai tā ir garīgā, vai fiziskā. Mūzikas ietekme uz cilvēka psihi dod iespēju šo veidu izmantot visādu slimību ārstēšanā. Mūzika pacientam spēj dot daudz – mūzika var uzmundrināt, motivēt vai likt pārvarēt dažādas emocionālas, fiziskas problēmas kā trauksme, nervozitāte, miega un ēšanas slimības, sirdsslimības, depresija vai hroniskas sāpes.

Arī bērniem šī var būt lieliska iespēja palīdzēt koncentrēties, uzlabot uzvedību. Arī hiperaktīvi bērni spēs iegūt labumu no šīs terapijas. Ar mūzikas palīdzību bērni iemācās izpaust sevi sociāli, iemācās nenodarīt pāri ne sev, ne arī citiem.

Ar šo terapiju ir iespējams uzlabot dzīves kvalitāti ne tikai sev, bet arī citiem, ar kuriem ikdienā rodas saskarsme. Šī terapija stimulē valodas attīstību, palīdz veidot sarunas ar citiem kā arī palīdz adaptēties ātrāk nepierastās situācijās. Arī ar šo terapiju ir iesējams izārstēt visādas ādas vai alerģiskās slimības, jo visbiežāk šo slimību cēlonis ir mūsu psiholoģiskais stāvoklis. Ir pierādīts, ka pēc vairākām šādām terapijas sesijām simptomi mazinās vai arī pazūd pavisam. Vislabāk tas ir novērojams ar astmas slimniekiem. Šādas terapijas ir iespēja apmeklēt arī cilvēkiem, kuri nesaskaras ar šādām slimībām, bet vēlas uzzināt par to vairāk.