Antonio Vivaldi biogrāfija

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) bija slavens itāļu komponists, diriģents un muzikālais pedagogs. Viņš bija viens no spilgtākajiem, 18 gadsimta vijolniekiem. Vivaldi biogrāfija ir piepildīta ar spilgtiem dzīves notikumiem, kas liecina par to, ka viņš bija ļoti spēcīga, daudzpusīga un mērķtiecīga personība.

Bērnība un jaunība

Antonio Vivaldi piedzima 4. martā 1678. gadā Venēcijā. Pirmās mācību stundas vijoles spēlēšanā, viņam pasniedza tēvs.

Antonio bija tik spējīgs skolnieks, ka jau vienpadsmit gadu vecumā, varēja aizstāt savu skolotāju Svētā Marka kapelā.

Antonio, jau agrā bērnībā nolēma, ka savu dzīvi veltīs mūzikai, bet vienlaicīgi, viņš vēlējās kļūt arī par garīdznieku. Viņš tika iesvētīts 1704. gadā.

Bet, par lielu nožēlu, Antonio veselība bija tik vāja, ka viņš nevarēja pilnībā novadīt mesu. Tāpēc viņam tika dotas dažas atlaides. Pavisam ātri, Vivaldi atstāja garīdznieka pienākumu pildīšanu, bet no amata neatkāpās.

Radošā ceļa sākums

Īsā, Antonio Vivaldi, biogrāfija liecina, ka 1705. gadā viņš nopublicēja divpadsmit sonātes. Pēc gada, Francijas vēstnieka pilī, notika muzikanta pirmā uzstāšanās.

1709. gadā, Vivaldi, stādīja priekšā Dānijas monarham 0 Frederikam IV. Komponists veltīja viņam divpadsmit sonātes priekš klavierēm.

1712. gadā, Antonio Vivaldi, satikās ar vācu komponistu Štolcu.

Komponista dzīves gājums

Savu karjeru Vivaldi uzsāka kā operas komponists. Sākot ar 1713. gad, viņš sarakstīja vairākas operas. Šajā laikā, kolēģi viņu atzīst par talantīgu komponistu un muzikālie kritiķi to apstiprina. Operas pielūdzēji viņam arī izrāda savu atzinību. Vivaldi, sāk parādīties aizvien vairāk mācekļu. Savu brīvo laiku, komponists velta jaunu muzikālu skaņdarbu radīšanai. Komponists, ļoti aktīvi sadarbojās arī ar teātri, no kurienes, viņš vienmēr saņēma lielu daudzumu pasūtījumu.

Ar laiku, Antonio Vivaldi vārds kļuva aizvien populārāks un sāka izskanēt arī aiz Venēcijas robežām. 1718. gadā, Florencē bija iestudēta viņa opera “Skanderbergs”.

Šajā pašā gadā, komponists pieņēma uzaicinājumu no kņaza Hesse – Darmstadt un pārcēlās uz Mantui, tur viņš kļuva ar galma kapelmeistaru.

Tur notika muzikanta tikšanās ar A. Žiro. Viņa kļuva par slavenā komponista mācekli un viņš nospēlēja diezgan lielu lomu viņas izaugsmē un karjeras izveidošanā.

Antonio Vivaldi biogrāfija ir ļoti interesanta, iepazīstoties ar to, īpašu uzmanību vajadzētu pievērst tam , ka 1725. gadā tika izdots viens no viņa visslavenākajiem skaņdarbiem, kas iekļāva sevī koncertus “Gadalaiki”. Šajā laika posmā, viņa skaņdarbi ir iepildīti ar dramatismu. Daudzos skaņdarbos var saklausīt svinīgi – dramatiskas notis.

Vislielāko ieguldījumu Vivaldi deva orķestru – ansambļa koncertu attīstībā.

Slimība un nāve

Tieši tāpat, ka daudzi citi komponisti, arī Vivaldi, bieži vien, izjuta naudas trūkumu. 1740. gadā, viņš ieradās Vīnē, lai iestudētu savas operas, bet sakarā ar to, ka saasinājās politiskā krīze, muzikants bija spiests aizbraukt uz Saksiju.

Antonio, jau kopš pašas bērnības sirga ar bronhiālo astmu un šis piespiedu brauciens, nelabvēlīgi ietekmēja viņa veselību.

Pēc gada, viņš atgriezās Austrijā, bet publika jau bija aizmirsusi savu mīluli. 1741. gada jūlijā, slavenais komponists atvadījās no dzīves un tika apglabāts kapos, kopā ar nabagiem.